Gabinet Psychoterapeutyczny ANOS
"Być tutaj, być teraz, być sobą"
Psycholog, psychoterapeuta
Anna Klatkiewicz
Poznań
ANOS psychoterapia Poznań
 
 
» Oferta


Oferuję pomoc osobom, które chcą:
 • polepszyć jakość swojego życia;
 • zwiększyć zakres własnej samoświadomości;
 • pracować nad rozwojem osobistym;
 • przeżywają sytuacje trudne, lub kryzysowe;
 • uzyskać pomoc w poradzeniu sobie z utratą (m.in. rozstanie, strata pracy) lub żałobą;
 • poradzić sobie z doświadczanymi trudnymi stanami emocjonalnymi i lękami (m.in. stany depresyjne, nerwicowe)
 • nauczyć się radzić sobie ze stresem i przeciążeniem;
 • polepszyć swoje funkcjonowanie społeczne;
 • nauczyć się określać i stawiać granice innym osobom;
 • uzyskać pomoc w rozwiązywaniu trudności rodzinnych;
 • polepszyć jakość funkcjonowania swojego związku;
 • nauczyć się wykorzystywać i rozwijać swoje możliwości, by móc w pełni cieszyć się życiem.

FORMY POMOCY

Konsultacja psychologiczna
ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Konsultacja obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań. Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich.
Konsultacja kończy się wybraniem najlepszej i najodpowiedniejszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby i ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy.


Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa
przeznaczona jest dla osób chcących przyjrzeć się konkretnej sytuacji w swoim życiu i uzyskać pomoc w znalezieniu sposobu poradzenia sobie z nią, lub podjąć jakąś ważną dla siebie decyzję. Zazwyczaj ta forma terapii obejmuje 10 do 12 spotkań.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa
przeznaczona jest dla osób chcących lepiej poznać siebie, przyjrzeć się gruntownie swojemu życiu i wprowadzić zmiany w sposobie swojego funkcjonowania, tak by móc żyć lepiej, pełniej i szczęśliwie. Ta forma terapii trwa około dwóch lat, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia par
przeznaczona jest dla małżeństw oraz par pozostających w stałym związku partnerskim. W spotkaniach uczestniczą obie osoby z pary jednocześnie. Terapia pary ma na celu pomoc parze w znalezieniu wzajemnego zrozumienia, rozwiązania problemów oraz poprawieniu jakości związku.


Poradnictwo psychologiczne
przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polega na udzielaniu wskazówek i możliwych sposób rozwiązań danej sytuacji. Ta forma pomocy obejmuje kilka spotkań z psychologiem, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od psychoterapii, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.

Interwencja w kryzysie
to forma pomocy osobom, które na skutek doświadczenia nagłego i emocjonalnie trudnego zdarzenia w swoim życiu, przeżywają ogromny stres i trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i poradzeniu sobie z objawami ostrego stresu, poczuciem utraty kontroli, bądĽ bezradności. Celem spotkań jest udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz uzyskanie informacji od razu po wystąpieniu kryzysu oraz danie wskazówek do dalszych możliwości postępowania i terapii. Interwencja kryzysowa obejmuje jedno, do kilku spotkań, które mają charakter aktywnej i dyrektywnej pomocy ze strony terapeuty.


Każde spotkanie trwa 50 minut.
  Autentyczność   Niezależność   Otwartość   Samoświadomość
consultech.com.pl Valid XHTML 1.0!