Gabinet Psychoterapeutyczny ANOS
"Być tutaj, być teraz, być sobą"
Psycholog, psychoterapeuta
Anna Klatkiewicz
Poznań
ANOS psychoterapia Poznań
 
 
» O mnie


mgr Anna Klatkiewicz
[foto_anna_klatkiewicz.png] psychoterapia poznań
Jestem psychoterapeutą i trenerem. Ukończyłam psychologię kliniczną (studia magisterskie oraz tytuł magistra psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna na Wydziale Nauk Społecznych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i pedagogikę (studia magisterskie i tytuł magistra pedagogiki na Wydziale Nauk Edukacyjnych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
W swojej pracy łączę praktykę psychologiczno - psychoterapeutyczną z działalnością naukową i nauczaniem. Od roku 2004 pracuję w Zakładzie Edukacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie przygotowuję pracę doktorską w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ponadto jestem autorką ponad 30 prac z zakresu psychologii klinicznej (kontakt z pacjentem, zaburzenia odżywiania, zaburzenie osobowości borderline).

KOMPETENCJE:

Nieustannie dbam o rozwój swoich kompetencji i umiejętności, tak aby móc zapewnić moim klientom pomoc na najwyższym poziomie, zgodną z najnowszą wiedzą psychologiczną i terapeutyczną. Jestem absolwentką czteroletniego podyplomowego Studium Psychoterapii w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzej Szulc w Krakowie. Ukończyłam Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu i Patologii w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzej Szulc w Krakowie - certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Roczny Program w Zakresie Psychoterapii, Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzej Szulc w Krakowie, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Ukończyłam Podstawowy Kurs Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „AION” w P-niu oraz zdałam egzamin „Test 101” z zakresu Analizy Transakcyjnej.
Obecnie uczestniczę w „Kursie Psychoterapii” prowadzonym przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ.
Ponadto uczestniczę w wielu szkoleniach, warsztatach i treningach rozwojowych prowadzonych m.in. przez mgr Halinę Nałęcz-Nieniewską, mgr Andrzeja Szulca, mgr Marka Wilkirskiego, mgr Bernadettę Janusz, mgr Janusza Kitrasiewicza, mgr Annę Abakumowicz, dr n.med. Katarzynę Wrzesień, Alessandre Petrone (Instituto di Gestalt Consueling "Miriam Polster" - Florencja), Irenę Golub (uznana łotewska psychoterapeutka Gestalt).
Biorę również czynny udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych.

DOŚWIADCZENIE:

Posiadam znaczne doświadczenie w pracy terapeutyczno - psychologicznej zdobytej podczas:
  • prowadzenia indywidualnej pracy rozwojowej, terapeutycznej i poradniczej z klientami indywidualnymi;
  • prowadzenia licznych warsztatów i treningów psychologicznych oraz zajęć psychoedukacyjnych;
  • przeprowadzania diagnoz, pomocy i terapii psychologicznej dla dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin oraz prowadzenia świetlicy profilaktyczno - wychowawczej;
  • stażów na Oddziale Leczenia Chorób Nowotworowych (na ul. Łąkowej w Poznaniu), w Klinice Akademii Medycznej (na ul. Przybyszewskiego w Poznaniu), w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, oraz w Hospicjum "Palium".


  Autentyczność   Niezależność   Otwartość   Samoświadomość
consultech.com.pl Valid XHTML 1.0!