Gabinet Psychoterapeutyczny ANOS
"Być tutaj, być teraz, być sobą"
Psycholog, psychoterapeuta
Anna Klatkiewicz
Poznań
ANOS psychoterapia Poznań
 
 
» Etyka zawodowa


W swojej pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w:
 • Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa
  stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29
  Zasady te to m.in.:
  1. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka.
  2. Wykonując czynności zawodowe, psycholog zawsze dąży do tego, żeby kontakt z nim był pomocny dla drugiego człowieka, czy grupy osób.
  3. Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
  4. Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu.
  5. Obowiązkiem psychologa jest stały rozwój zawodowy i dążenie do stałego rozwoju osobistego.
 • Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty
  stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  http://psychiatria.org.pl
  Zasady te to m.in.:
  1. Terapeuta uczciwie i rzetelnie wykonuje swoja pracę, z szacunkiem wobec osób pozostających w terapii oraz wobec osób, z którymi w terapii współpracuje.
  2. Obowiązkiem terapeuty jest uwzględnianie przede wszystkim dobra osób pozostających w terapii.
  3. Terapeuta nie ma prawa wydawać ocen moralnych, ani kierować się zasadami ideologii politycznej. Psychoterapeuta ma obowiązek powstrzymać się od działań wynikających z wszelkich uprzedzeń rasowych, religijnych, narodowościowych oraz z jego stosunku do płci, wieku i orientacji seksualnych pacjenta, zarówno w toku terapii jak i w swoim życiu zawodowym. Terapeuta nie może jednak legitymizować zachowań będących przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego czy kodeksu rodzinnego (np. przemocy fizycznej bądź seksualnej w rodzinie).
  4. Terapeuta nie może osobom uczestniczącym w terapii narzucać wprost ani pośrednio własnego systemu wartości. W wypadku uniemożliwiających pracę znaczących różnic między systemem wartości osoby pozostającej w terapii i terapeuty, terapeuta ma prawo rozwiązać kontrakt i skierować osobę pozostającą w terapii do innego terapeuty.

SUPERWIZJA

Dodatkowym, bardzo ważnym aspektem dbałości o jakość mojej pracy, jest regularne uczestniczenie i poddawanie swojej pracy superwizji u mgr Ilony Kołbik (doświadczony psycholog, specjalista II stopnia z zakresu psychologii klinicznej dorosłych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Superwizja polega na konsultowaniu swojej pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z superwizorem, który jest jednocześnie doświadczonym psychoterapeutą. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie jakości i skuteczności prowadzonych przez mnie procesów terapeutycznych. Superwizja to dbałość o klientów i siebie, ponieważ pozwala przejrzeć się podejmowanym działaniom w relacjach terapeutycznych z niezależnego i obiektywnego punktu widzenia.

  Autentyczność   Niezależność   Otwartość   Samoświadomość
consultech.com.pl Valid XHTML 1.0!